Online werken vloek of zegen?

Op 1 oktober 2020 deden we onze eerste online BrainSprint sessie. We hadden wel al wat proefballonnen uitgeprobeerd maar dit was de eerste serieuze online sessie voor een belangrijke klant. Ondanks dat we ruime ervaring hadden met het begeleiden van denksessies op locatie, was het online werken toch een ander verhaal. Zouden we in staat zijn om de collectieve dynamiek en inspiratie van een live-sessie te vertalen naar een beeldscherm? Het antwoord hierop was gelukkig: zeker weten!

Om me heen werd er veel geklaagd over het vierkant kijken en het gebrek aan fysieke interactie bij het online werken en toch was een BrainSprint sessie van acht uur achter elkaar een succes. Hoe kon dit?

Een belangrijk onderdeel van het succes van BrainSprint was mogelijk Mural, een visueel ondersteuningsplatform voor online sessies. Mural is een soort virtuele muur waar de deelnemers niet alleen notities kunnen maken door geeltjes in te vullen en te plaatsen, maar waar ook tijdens de sessie gemaakt visualisaties aan toegevoegd kunnen worden. Door deze wisselwerking ontstond er een krachtige interactie tussen de deelnemers en de gevisualiseerde inhoud.

Door een sterk gestructureerde aanpak en een strikt pauze regime bleek het daarnaast mogelijk om de energie in de groep op een hoog niveau te houden. Het gebruik van live online visualisatie gaf de deelnemers de mogelijkheid om zich op een haast fysieke manier met de inhoud uiteen te zetten. In de acht uur dat de sessie duurde bleek het mogelijk om van een gevisualiseerde vraagstelling door te groeien naar een (door nieuw ontwikkelde concepten ondersteund) actieplan.

Vanzelfsprekend zijn er grote verschillen tussen het online werken en het werken op locatie, maar dat wil niet zeggen dat de ene werkwijze beter is dan de andere. Het blijft een zoektocht naar mogelijkheden. Wanneer zet je welke werkwijze in en waarom?

BrainSprint krijgt steeds meer ervaring met dit vraagstuk. Mocht je eens met ons van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden of onmogelijkheden van online sessies, of de mogelijkheden van BrainSprint, neem dan contact met ons op.