Help … Informatie­overload!

Help….Informatieoverload!

De toegang tot informatie wordt steeds makkelijker en goedkoper en de hoeveelheid beschikbare informatie is exponentieel aan het groeien. Hierdoor is er een overbelasting van informatie aan het ontstaan, of eigenlijk een overbelasting aan non-informatie. Het wordt steeds moeilijker om bruikbare betekenis en kennis te genereren uit deze grote hoeveelheid data. Er is een vreemde tegenstelling aan het ontstaan: meer informatie zorgt voor een afname in de mogelijkheid tot informatieverwerking…..ons denken wordt trager.

We zitten in een proces waarin alles gedigitaliseerd wordt. Alles wordt informatie. We kunnen met een druk op de knop toegang krijgen tot alles wat we maar willen. Maar wat willen we nu eigenlijk? Oriënteren op informatie wordt steeds lastiger en het overzicht wordt gemakkelijk verloren. Het nemen van beslissingen wordt een steeds groter opgave. Dit geldt voor, individuen, voor groepen, maar ook voor het bedrijfsleven en organisaties. Door deze stijgende informatiebelasting wordt het steeds lastiger om beslissingen te nemen en ontstaat de neiging om beslissingen uit te stellen. Interne processen vertragen hierdoor aanzienlijk. Hoe is dit te voorkomen?

In de eerste plaats is het van belang om een heldere structuur aan te brengen in de problematieken die onderzocht worden en altijd te vertrekken vanuit een helder geformuleerde vraagstelling. Daarnaast is visualisatie is een prima middel om complexe informatie helder, inzichtelijk en behapbaar te maken. Deze combinatie tussen facilitatie en visualisatie werkt erg sterk en is eigenlijk heel simpel: visualisatie zorgt voor de borden en facilitatie bepaald de richting. Hierdoor ontstaat er een goed, visueel en makkelijk te communiceren overzicht van complexe vraagstukken.

BrainSprint is een professionele aanpak voor het houden van denksessies, waarbij de krachten van creatieve facilitatie en concept visualisatie zijn gebundeld. Hierdoor is het mogelijk om gestructureerd complexe vraagstukken te vereenvoudigen, nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen en creatieve en toepasbare oplossingen te ontwerpen. Mocht je meer willen weten of eens van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden van creatieve en visuele procesbegeleiding, neem dan gerust contact met ons op.