Ben ik in beeld?

Wat is de kracht van concept-visualisatie voor denksessies?

Visualisatie is een containerbegrip waaronder meerdere vormen van visuele weergave vallen, zoals tekens, symbolen, typografie, schets, tekening, illustratie, infografic, animatie, fotografie, film en concept-visualisatie.

Concept-visualisatie is het vertalen van een gedachte in een beeld met de bedoeling om een boodschap over te brengen. Het is een effectieve manier om zowel abstracte als concrete ideeën te communiceren.

Mensen hebben doorlopend beelden en ideeën in hun hoofd. Helaas kunnen we geen gedachten lezen en hebben we andere middelen nodig om wat er in ons hoofd speelt aan anderen te communiceren. Meestal gebruiken we hier gesproken of geschreven taal voor, maar taal heeft helaas ook beperkingen. En hier komt het gebruik van visualisaties om de hoek kijken.

In dit korte artikel beperk ik me tot live concept-visualisatie. Bij deze vorm van visualisatie gaat het om het zichtbaar maken van ideeën tijdens gesprekken tussen personen of groepen. Bij live concept-visualisatie wordt er tijdens het gesprek of discussie realtime meegeschetst zodat de deelnemers direct een visuele feedback krijgen van het gespreksverloop in de vorm van visuals. Een soort gedachte polaroids. Hiermee worden ideeën zichtbaar voor anderen en kunnen hierdoor bekeken, ervaren en gedeeld worden.

In plaats van te luisteren kan je nu kijken naar iemands gedachte. Je kunt er de tijd voor nemen en goed bestuderen. Visualisaties bevorderen hierdoor inzicht in elkaars gedachten en verbeteren communicatie en begrip binnen groepen. Hierdoor worden complexe processen vereenvoudigd, gestroomlijnd en versneld.

Door gebruik te maken van visualisaties krijgen gesprekken vorm. Informatie wordt tastbaar en kan bekeken worden als een schilderij.

  • De letterlijke Latijnse betekenissen van de woorden communicatie en informatie zijn hierbij veelzeggend. Het woord communicatie komt van het latijnse woord communicare, dat iets gemeenschappelijks maken betekend.

    Comminucare = Gemeenschappelijk maken

    Het woord “informatie” komt van het Latijnse “informare” dat “vormgeven, vormen, instrueren” betekent.

    Informare = Vormgeven

    En dit is precies wat visualisaties doen: visualisaties geven gesprekken vorm. En het is deze vormgeving die helpt om de onderlinge communicatie te verbeteren en de samenwerking te vergroten.

Doordat concept-visualisatie het inzicht vergroot in het wederzijdse gedachtegoed van de deelnemers van een denksessie wordt het team gevoel versterkt. De uiteindelijke resultaten worden door alle deelnemers samen ontwikkeld en vormgegeven. Hierdoor vormt zich een heldere, overzichtelijke en voor alle deelnemers zichtbare stroom van informatie.

Concept-visualisatie zorgt voor een gelijkwaardigheid tussen de deelnemers. Alle bijdragen zijn van belang en alle verhalen zijn waard gedeeld te worden. Visualisatie draagt bij aan de mogelijkheid om een gelijkwaardig gesprek te voeren waarbij essentiële ideeën en overtuigingen tegen het licht gehouden kunnen worden om tot de kern te komen. Op deze manier ontstaan er inspirerende inzichten en invalshoeken en is er ruimte voor samenwerking en vernieuwing.

Concept-visualisatie is niet alleen een middel om gedachten te verbeelden, maar ondersteunt ook het denkproces. Het maakt de gedachte niet alleen visueel, maar het helpt ook halve, vage en onaffe ideeën om concreter te worden. Ideeën worden hierdoor rijker.

Beelden grijpen je aandacht. Door visualisaties blijven de deelnemers aan een discussie gefocused. Ze dwalen niet af maar blijven betrokken. Daarnaast helpen visuals om het proces te structureren. Het helpt deelnemers met navigeren, te zien waar en in welke fase het denkproces zich afspeelt.

Dankzij de visuals zijn de resultaten van de sessie ook beter overdraagbaar aan derden buiten de sessie. Hierdoor kunnen er makkelijker beslissingen genomen worden en kunnen de resultaten gemakkelijker worden geïntroduceerd bij anderen.

Om deze mogelijkheden van concept-visualisatie zo goed mogelijk te benutten hebben we BrainSprint ontwikkeld.

BrainSprint is een professionele aanpak voor het houden van denksessies, waarbij live concept-visualisatie een belangrijk onderdeel is. We helpen door gebruik te maken van visualisaties organisaties met het helder krijgen van hun vraagstukken, het ontwikkelen van ideeën en het ontwerpen van creatieve en toepasbare oplossingen.

Visuele procesondersteuning is een relatief jonge discipline en staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. BrainSprint is hierdoor continu in ontwikkeling om steeds beter complexe denktrajecten te kunnen vereenvoudigen en versnellen. Eigenlijk zijn we denkversnellers.

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en eens met ons van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden van creatieve facilitatie, concept visualisatie of BrainSprint, neem dan contact met ons op.